[ADV/汉化/动态CG] 熟女理发厅:懵懂少年的夏天和阿姨汉化版 - Galgame社区 - 危门 Vvvv.Men

[ADV/汉化/动态CG] 熟女理发厅:懵懂少年的夏天和阿姨汉化版

【游戏名字】:  熟女理发厅:懵懂少年的夏天和阿姨汉化版
【游戏语言】:中文
【游戏大小】:1.3G

图片[1] - [ADV/汉化/动态CG] 熟女理发厅:懵懂少年的夏天和阿姨汉化版 - Galgame社区 - 危门 Vvvv.Men

熟女理发厅:懵懂少年的夏天和阿姨汉化版之所以发出来呢…是因为以前很多的连接全都爆炸了

游戏特色:
后期有动态CG,每个CG都有非常多的细节差分
有视频工口事件~
有全程CV
官方中文,质量非常高!

图片[2] - [ADV/汉化/动态CG] 熟女理发厅:懵懂少年的夏天和阿姨汉化版 - Galgame社区 - 危门 Vvvv.Men

图片[3] - [ADV/汉化/动态CG] 熟女理发厅:懵懂少年的夏天和阿姨汉化版 - Galgame社区 - 危门 Vvvv.Men

 

 

 

 

请登录后发表评论

悬浮图片示例
悬浮图片
×